آب بندی سازه ها

برای اجرای آب بندی اجسام بتنی در هنگام بروز نشت های منفی به بخش آب بندی سازه ها و برای اجرای آب بندی اجسام بتنی در هنگام بروز نشت های مثبت به بخش آب بندی استخرها مراجعه فرمایید . در صورت نیاز به اجرای لاینینگ و یا آب بند سازی برای سازه های بنایی ، سنگی و یا مشابه آن و همچنین اجرای لاینینگ برای تماس با موادی به جز آب ، با شرکت تماس بگیرید 

 

آدرس : تهران - اشرفی اصفهانی - سیمون بلیوار - مراد آباد - پلاک 35

تلفن :                                                             44434138 021

فکس :                                                            44839062 021

تلفن همراه :                                                   5105 358 0912

                info@panahsaaz.com                                                                               : ایمیل

بارکد مشخصات تماس شرکت پناه ساز سهند

آب بندی سازه ها , آب بندی بتن , آب بندی مخازن , آب بندی استخرها,ترمیم , رفع نشت سازه ها


DESIGN BY : SOFTPARDAZ.IR