آب بندی بتن

در اجسام بتنی ، نفوذ آب از درون حجم بتن از طريق لوله هاي مویين ناشي از تبخير آب مازاد زمان ساخت بتن انجام مي شود . بنابراين ، جهت آب بند سازي سازه های بتنی بايستي لوله هاي مویين فوق را مسدود نمایيم . همچنین ، با توجه به درگيري دایم ميلگردها با آب در سازه های بتنی ، لازم است که مواد آب بند علاوه بر مسدود نمودن لوله هاي مویين ، از ميلگردها نيز محافظت نموده و مانع از يونيزه شدن آنها در مجاورت با آب گردند . چرا که یونیزه شدن میلگرد ها در مجاورت با آب ، موجب افزایش حجم میلگرد شده و فشار ناشی از آن موجب جدا شدن کاور بتنی و نفوذپذیری بیشتر بتن خواهد گردید . این سیکل تا نابودی کامل بتن و از بین رفتن قابلیت باربری آن ادامه خواهد داشت

آدرس : تهران - اشرفی اصفهانی - سیمون بلیوار - مراد آباد - پلاک 35

تلفن :                                                             44434138 021

فکس :                                                            44839062 021

تلفن همراه :                                                   5105 358 0912

                info@panahsaaz.com                                                                               : ایمیل

بارکد مشخصات تماس شرکت پناه ساز سهند

آب بندی سازه ها , آب بندی بتن , آب بندی مخازن , آب بندی استخرها,ترمیم , رفع نشت سازه ها


DESIGN BY : SOFTPARDAZ.IR