مقالات
  
 موضوع مقالهدانلود مقاله
Investigating the properties of concrete specimens using Nano-materials
Investigation of chemical reactions in Roller compacted concrete dams
Evaluation and Investigation of Risk Management in Iranian Construction Industry
Legal And Contractual Foundations Of Intellectual Property Of Design of Construction Projects
کاربرد مهندسی ارزش در کاهش و کنترل ريسک های پروژه

آدرس : تهران - اشرفی اصفهانی - سیمون بلیوار - مراد آباد - پلاک 35

تلفن :                                                             44434138 021

فکس :                                                            44839062 021

تلفن همراه :                                                   5105 358 0912

                info@panahsaaz.com                                                                               : ایمیل

بارکد مشخصات تماس شرکت پناه ساز سهند

آب بندی سازه ها , آب بندی بتن , آب بندی مخازن , آب بندی استخرها,ترمیم , رفع نشت سازه ها


DESIGN BY : SOFTPARDAZ.IR